Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Khai thác thủy sảnKinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá
Kinh doanh thủy sảnKinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi
Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôiKinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản
Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôiNuôi động vật rừng thông thường
Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên của các loài thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếmXuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo của các loài thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vậtKinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật
Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vậtKinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật
Kinh doanh thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú yKinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y
Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vậtĐăng kiểm tàu cá
Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vậtKinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)
Kinh doanh chăn nuôi trang trạiKinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kinh doanh phân bónKinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi
Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vậtKinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm
Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bónChế biến, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo, trưng bày, cất giữ mẫu vật của các loài thực vật, động vật thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôiKinh doanh giống thủy sản
Kinh doanh sản phẩm biến đổi genĐào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá
Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôiNuôi, trồng các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và danh mục thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm