ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUỐC GIA

Để khai thác thông tin và sử dụng các dịch vụ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người sử dụng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây:

1. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

1.1. Các tổ chức, cá nhân có tài khoản đã được cấp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình.

1.2. Chỉ được sử dụng duy nhất một địa chỉ thư điện tử để đăng ký tài khoản trong Hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm bảo mật thư điện tử cá nhân và sử dụng thư điện tử để đăng ký trong Hệ thống.

1.3. Người sử dụng tài khoản chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của mình và phải thông báo kịp thời cho Cơ quan quản lý và vận hành Hệ thống nếu mật khẩu bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép mật khẩu để thực hiện các hành vi có thể ảnh hưởng đến Hệ thống.

1.4. Người sử dụng chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung do mình gửi, đăng ký, cung cấp khi sử dụng các dịch vụ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải có trách nhiệm đối với các bên có liên quan khác về các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ.

1.5. Mọi trường hợp sử dụng lại các thông tin, nội dung trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để đăng tải trên các phương tiện truyền thông phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Không kinh doanh thông tin về đăng ký doanh nghiệp được cung cấp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà chưa có sự chấp thuận của cơ quan cung cấp thông tin.

1.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đề nghị bố cáo, đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các rủi ro có thể phát sinh khi sử dụng thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phục vụ các mục đích cá nhân.

 

2. Các hành vi bị nghiêm cấm

2.1. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lập trang thông tin điện tử, cổng thông tin với tên gọi trùng hoặc gây nhầm lẫn với Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.2. Nghiêm cấm các hành vi làm cản trở, ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông tin hoặc thay đổi, xóa, hủy, giả mạo, phá hoại, truy cập trái phép vào Hệ thống với bất cứ hình thức nào, nếu vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2.3. Sử dụng thông tin về đăng ký doanh nghiệp vào các mục đích trái pháp luật; kinh doanh thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà chưa có sự chấp thuận của cơ quan cung cấp thông tin; cố ý làm sai lệch nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp, chuyển nhượng thông tin đăng ký doanh nghiệp bất hợp pháp, sai đối tượng.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người sử dụng mặc nhiên chấp thuận các điều kiện và điều khoản sử dụng nêu trên.

Trong trường hợp sửa đổi nội dung các điều kiện, điều khoản sử dụng của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, các nội dung sửa đổi sẽ được thông báo trên Cổng. Việc người sử dụng tiếp tục sử dụng và tiếp tục thực hiện các yêu cầu dịch vụ trên Cổng có nghĩa là người sử dụng đã chấp nhận hoàn toàn các sửa đổi đó.

Trong quá trình sử dụng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, mọi thắc mắc xin liên hệ: Điện thoại: 04.38489912/Email: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn

 

 

 

Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp