Lĩnh vực Giao thông vận tải
Kinh doanh vận tải liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Lào – Campuchia

Kinh doanh vận tải liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Lào – Campuchia

Văn bản quy phạm pháp luật

- Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Vương quốc Campuchia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vận tải đường bộ ký ngày 17 tháng 01 năm 2013;

- Điều 64, 67 Luật Giao thông đường bộ 2008;