Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, vận tải hành khác du lịch bằng xe ô tô

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, vận tải hành khác du lịch bằng xe ô tô

1. Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất). Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách du lịch có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống. Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 13 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP