Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quản lý cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

III. Quản lý cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi

 1. Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại.

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

3. Dây chuyền, trang thiết bị phù hợp để sản xuất sản phẩm. Dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm phải được làm bằng vật liệu dễ vệ sinh.

4.  Thiết bị, dụng cụ đo lường để giám sát chất lượng, bảo đảm độ chính xác theo quy định của pháp luật về đo lường.

5. Kho bảo quản sản phẩm xử lý chất thải, chăn nuôi cần chế độ bảo quản riêng;

6. Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; khu chứa nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm bảo đảm không gây nhiễm chéo; có kho hoặc dụng cụ chuyên dụng để bảo quản những nguyên liệu, sản phẩm có tính đặc thù theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp;

7. Có hoặc hợp đồng với phòng thử nghiệm để kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất;

8. Có thiết bị thu gom và xử lý chất thải trong quá trình sản xuất bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường khu vực sản xuất;

9.  Cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật phải có thiết bị tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật bảo đảm an toàn cho người và môi trường;

10. Có hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm

11. Người phụ trách kỹ thuật có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 1 Điều 63 Luật Chăn nuôi;

Điều 32 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP