Lĩnh vực Xây dựng
5. Kinh doanh bất động sản dưới hình thức dịch vụ quản lý bất động sản

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. Trường hợp kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 1 Điều 75 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.