Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều kiện buôn bán phân bón.

II. Điều kiện buôn bán phân bón. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm:

1. Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng;

2. Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định;

3.Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học.

Văn bản quy phạm pháp luật

Khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt