Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền

Nhà đăng ký tên miền “.vn” được cung cấp dịch vụ khi đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp thành lập theo pháp Luật Việt Nam hoặc tổ chức ở nước ngoài ký hợp đồng với nhà đăng ký tên miền chính thức (Accredited Registrar) của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN);

b) Có đủ năng lực về nhân sự, kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động để triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền;

c) Ký hợp đồng với Trung tâm Internet Việt Nam để trở thành nhà đăng ký tên miền “.vn”

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

- Điểm a Khoản 5 Điều 2 Nghị định 150/2018/NĐ-CP