Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

Điều kiện về tổ chức quản lý

1. Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã

Điều kiện về phương tiện

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe)

3. Có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống;

Điều kiện về nhân lực

4. Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông

Điều kiện khác

5. Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan có thẩm quyền và phải niêm yết công khai

 

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 67 Luật Giao thông đường bộ

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP