Lĩnh vực Công Thương
Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên.

3. Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 27 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP

Nghị định 08/2018/NĐ-CP

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP