Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi

- Có hoặc thuê địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm từng loại thức ăn trên từng đối tượng nuôi. 

- Người phụ trách kỹ thuật phải có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về chuyên ngành chăn nuôi, chăn nuôi - thú y, công nghệ sinh học (đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi).

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 10 Nghị định 39/2017/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP