Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

1. Người trực tiếp làm dịch vụ bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học hoặc có giấy chứng nhận tập huấn về bảo vệ thực vật;

2. Có trang thiết bị làm dịch vụ bảo vệ thực vật phù hợp;

3. Có địa chỉ giao dịch hợp pháp, rõ ràng;

4. Được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân này có địa chỉ giao dịch hợp pháp

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 23 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.