Lĩnh vực Công Thương
Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1. Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012”.

2. Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 28 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP

Nghị định 08/2018/NĐ-CP

Nghị định số 17/2020/NĐ-CP