Lĩnh vực Công Thương
Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

Xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1, hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3

Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu

- Là doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có hoạt động mua bán với các tổ chức hoặc cá nhân của quốc gia thành viên của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Thủ tướng Chính phủ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1; Bộ Công Thương cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

Văn bản quy phạm pháp luật

- Nghị định số 38/2014/NĐ-CP;

- Nghị định 08/2018/NĐ-CP;

- Nghị định 17/2020/NĐ-CP.