Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều kiện cơ sở khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi

Điều kiện cơ sở khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi

1. Đáp ứng quy định tại Điều 55 của Luật Chăn nuôi .

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi tương ứng.

3..Có nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp đại học trở lên về một trong những chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học.

4. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp.

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 27 Luật Chăn nuôi