Lĩnh vực Lao động, Thương Binh và Xã hội
Điều kiện thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

Điều kiện thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng

1. Việc thành lập phân hiệu căn cứ vào ngành, nghề, trình độ và quy mô đào tạo sẽ tổ chức đào tạo tại phân hiệu.

2. Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 16 Luật giáo dục nghề nghiệp.

- Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP