Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

1. Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã

2. Xe taxi phải có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) 

3. Có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất)

4. Không sử dụng xe cải tạo từ xe có sức chứa từ 09 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) hoặc xe có kích thước, kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

5. Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông

6. Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan có thẩm quyền và phải niêm yết công khai

 

Văn bản quy phạm pháp luật

- Điều 67 Luật Giao thông đường bộ

- Điều 13 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP