Lĩnh vực Giao thông vận tải
Điều kiện đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

Điều kiện đối với kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

1. Phải là doanh nghiệp, hợp tác xã

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt có niên hạn sử dụng không quá 20 năm (tính từ năm sản xut);

3. Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông

4. Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan có thẩm quyền và phải niêm yết công khai

Văn bản quy phạm pháp luật

Điều 67 Luật Giao thông đường bộ