Thông tin nhãn hiệu được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu về Sở hữu Công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, người sử dụng có thể tra cứu thông tin chi tiết tại địa chỉ http://iplib.noip.gov.vn.

X

Thông tin sở hữu trí tuệ

Hình ảnh
Số văn bằng bảo hộ
Số đơn
Nhãn hiệu
Loại nhãn hiệu
Ngày cấp văn bằng
Ngày hết hạn
Thông tin chủ sở hữu
Thông tin về nhóm sản phầm/dịch vụ:
X

Hướng dẫn tìm kiếm

- Nhập cụm từ Thành Hưng để tìm tất cả nhãn hiệu có tên chứa cụm từ Thành Hưng;

- Nhập cụm từ Thành Hưng ngành nghề vận chuyển để tìm tất cả nhãn hiệu có tên chứa cụm từ Thành Hưng và đăng ký nhóm sản phẩm vận chuyển;

- Nhập cụm từ Thành Hưng ngành nghề vận chuyển địa chỉ Hà Nội để tìm tất cả nhãn hiệu có tên chứa cụm từ Thành Hưng và đăng ký nhóm sản phẩm vận chuyển tại Hà Nội.

(Có thể sử dụng tiếng Việt không dấu, không phân biệt chữ cái in hoa và in thường; sử dụng các toán tử AND, OR, (, ), |, ! để tìm kiếm nâng cao)

Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp