Thông tin văn bản số: 215/2016/TT-BTC
Số hiệu 215/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 10/11/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/01/2017
Loại văn bản Thông tư
Trích yếu nội dung
Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp