Thông tin văn bản số: 78/2015/NĐ-CP
Số hiệu 78/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/09/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 14/09/2015
Loại văn bản Nghị Định
Trích yếu nội dung
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp