Thông tin văn bản số: 01/2021/TT-BKHĐT
Số hiệu 01/2021/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 16/03/2021
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/05/2021
Loại văn bản Thông tư
Trích yếu nội dung
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp