Thông tin văn bản số: 59/2020/QH14
Số hiệu 59/2020/QH14
Ngày ban hành 17/06/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/01/2021
Loại văn bản Luật
Trích yếu nội dung
Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp