Thông tin văn bản số: 78/2006/QH11
Số hiệu 78/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Thời gian bắt đầu hiệu lực 01/01/2007
Loại văn bản Luật
Trích yếu nội dung
Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11
Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp