Thông tin văn bản số: 67/2014/QH13
Số hiệu 67/2014/QH13
Ngày ban hành 26/11/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực 19/12/2017
Loại văn bản Luật
Trích yếu nội dung
Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)
Thông tin hỗ trợ
Hộp thư hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ thông tin, bố cáo điện tử, thanh toán điện tử
Hộp thư tiếp nhận phản ánh về đăng ký doanh nghiệp